گفتگوی آزاد

    این صفحه جایگزین پست ثابت در وبلاگ خواهد بود.   نمایش تمامی نظرات
Alhazred

نکرونومیکون در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت نهم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF تالیف نکرونومیکون به عبدالحضرت نسبت داده می‌شود: شاعر دیوانه‌ی شهر صنعا در یمن، که نقل است در دوره‌ی خلافت امویان، حوالی سال 700 میلادی، رونق پیدا کرده بود. او به…
deepones

عمیق‌زادگان در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت هشتم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF به‌سمت آب‌سنگ‌های غم‌افزا شنا خواهیم کرد و ورطه‌های تاریک و ژرفناک دریا را پشت‌سر خواهیم گذاشت تا به شهر  سایکلاپس‌وار و پُرسُتون یاهاثانِثلِی برسیم؛ و در سکونت‌گاه…
Hastur

هاستور در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت هفتم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF نغمه‌هایی که هیادِس ساز خواهد کرد، جایی که لباس مندرس پادشاه را به لرزش می‌اندازند، لاجرم در کارکوسای نمور، ناشنفته، خاموش خواهند شد. نغمه‌ی روح من، صدایی بر…
Nodens

نودِنز در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت ششم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF از درون مغاک، سنگاک، گاز بنفش، راه را نشان داد و نودنز کهنسال رهنمودهای خود را از ژرفاهایی نامکشوف نعره زد... پویش رویایی کاداث ناشناخته املا/معادل (های) فا…
Nyarlathotep

نیارلات‌هوتپ در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت پنجم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF Please allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste I've been around for a long, long year Stole many a man's soul to waste And I was 'round when …
ShubNiggurath1

شوب-نیگوراث در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت چهارم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF ستایش ابدی و فراوانی نثار بز سیاه جنگل. لا! شوب-نیگوراث! لا! شوب-نیگوراث! بز سیاه جنگل و هزار نوباوه‌ی او. نجواگری در تاریکی املا/معادل (های) فارسی: شوب-نیگوراث،…
YogSothoth

یوگ-سوتوث در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت سوم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF یوگ-سوتوث دروازه را می‌شناسد. یوگ-سوتوث خود دروازه است. یوگ-سوتوث کلید و محافظ دروازه است. گذشته، حال، آینده، همه در نظر یوگ-سوتوث یک چیز هستند. او می‌داند قدیم‌یگانگان در کدامین م…
cthulhu1

کطولحو در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت دوم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF   قسمت دوم: Cthulhu نقل است که آن‌ها قدیم‌یگانگان متعال را می‌پرستیدند، موجوداتی که در اعصاری بسیار پیش‌تر از ظهور بشر می‌زیستند و از آسمان به دنیای جوان نزو…
Azathoth

آزاتوث در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت اول)

اگر تا به حال اثری از لاوکرفت نخوانده باشید یا حتی اسمش به گوشتان نخورده باشد، مسلماً به صورت غیرمستقیم با آثاری که از او وام گرفته‌اند برخورد داشته‌اید. لاوکرفت نه‌تنها به عنوان پدر وحشت مدرن شناخته می‌شود و تقریباً تمام نویسنده‌های مطرح سبک وح…