گفتگوی آزاد

    این صفحه جایگزین پست ثابت در وبلاگ خواهد بود.   نمایش تمامی نظرات

مغلطه‌ی انکار عبارت به‌هم‌پیوسته (Denying a Conjunct) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۳)

تعریف: مغلطه انکار عبارت به‌هم‌پیوسته مغلطه‌ای صوری است که در فرضیه‌ی نخستش بیان می‌کند که حداقل یکی از دو عبارات به‌هم‌پیوسته (گزاره‌ی مقدم و تالی) اشتباه است و نتیجه‌گیری می‌کند که عبارت دیگر باید صحیح باشد.  معادل انگلیسی: Denying a Conjunct الگو…

مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

تعریف: مغلطه تحریف معنی موقعی پیش می‌آید که شخصی واژه یا عبارتی را طوری تعریف کند که دفاع از موضعش کار آسان‌تری شود.   معادل انگلیسی: Definist Fallacy معادل‌های جایگزین: مغلطه‌ی تعریف متقاعدکننده، بازتعریف الگوی منطقی:  X معنی A است…

مغلطه‌ی نقل‌قول خارج از بطن موضوع (Contextomy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۱)

تعریف: مغلطه خارج از بطن موضوع موقعی اتفاق می‌افتد که جمله‌ای بدون توجه به بافت یا بطنی که در آن بیان شده نقل شود، طوری که معنی‌اش دچار تحریف شود.  معادل انگلیسی: Contextomy معادل‌های جایگزین: مغلطه‌ی خارج از بافت الگوی منطقی:  استدل…

مغلطه‌ی تئوری توطئه (Conspiracy Theory) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۰)

تعریف: مغلطه تئوری توطئه موقعی پیش می‌آید که شخصی ادعا کند که نمی‌تواند ادعا/استدلالش را ثابت کند، چون گروهی متشکل از دو نفر یا بیشتر مدرک موردنیاز برای اثبات ادعا/استدلالش را نابود یا پنهان کرده‌اند. وقتی کسی درستی یا دقت ادعای گوینده را به …

مغلطه‌ی پیوستگی (Conjunction Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۸۹)

تعریف: مغلطه پیوستگی موقعی پیش می‌آید که شخصی فرض کند شرایط خاص از شرایط کلی محتمل‌تر هستند. این مغلطه ناشی از طرز تفکری‌ست که گزینه‌های پیش‌رویش را جایگزین یکدیگر در نظر می‌گیرد،‌ نه زیرمجموعه‌هایی از مجموعه‌ای کلی‌تر. این مغلطه موقعی شدت می‌گیرد که…

مغلطه‌ی اشتباه گرفتن مساله‌ی توضیح‌داده نشده با مساله‌ی توضیح‌ناپذیر (Confusing Currently Unexplained with Unexplainable) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۸۸)

تعریف: مغلطه اشتباه گرفتن مساله‌ی توضیح‌داده نشده با مساله‌ی توضیح‌ناپذیر موقعی پیش می‌آید که شخصی فرض را بر این بگیرد مساله‌ای که در حال حاضر نمی‌توان توضیح داد، توضیح‌ناپذیر است (یعنی توضیح آن غیرممکن است). این طرز تفکر مشکل‌ساز است، چون ما ن…

مغلطه‌ی اشتباه گرفتن توضیح با توجیه (Confusing an Explanation with an Excuse) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۸۷)

تعریف: مغلطه اشتباه گرفتن توضیح با توجیه موقعی پیش می‌آید که شخصی وانمود کند توضیح یک موضوع تلاش برای توجیه آن، دلیل‌تراشی برای وقوع آن یا مدرکی برای تایید صحت آن است.  معادل انگلیسی: Confusing an Explanation with an Excuse الگوی منطقی:…

مغلطه‌ی نقض خود (Conflicting Conditions) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۸۶)

تعریف: مغلطه نقض خود موقعی پیش می‌آید که استدلال خودش را نقض کند و به همین دلیل صحیح بودن آن غیرممکن باشد.  معادل انگلیسی: Conflicting Conditions معادل لاتین: contradictio in adjecto معادل‌های جایگزین: حرف خود را نقض کردن، ایده‌ای که خودش را نقض کند…

مغلطه‌ی سوال پیچیده (Complex Question Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۸۵)

تعریف: مغلطه سوال پیچیده به سوالی اشاره دارد که پیش‌فرضی در آن نهفته است و در این پیش‌فرض نیز معنایی ضمنی نهفته است. این معنا از شخص سوال‌کننده در برابر تهمت ادعای بی‌پایه‌واساس محافظت می‌کند. این مغلطه گفتمانی‌ست که هدف از آن گمراه کردن طرف مقابل است و موقعی ب…

مغلطه‌ی جایگزین کردن جملات شرطی (Commutation of Conditionals) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۸۴)

تعریف: مغلطه جایگزین کردن جملات شرطی یعنی جابجا کردن گزاره‌ی مقدم و تالی با یکدیگر در یک بحث منطقی. معادل انگلیسی: Commutation of Conditionals معادل‌های جایگزین: مغلطه‌ی گزاره‌ی تالی، تبدیل کردن جمله‌ی شرطی ‌الگوی منطقی: اگر P پس Q. بنابراین اگر …