Animal Wallpapers Downloadha 12 495x400 - کهن‌زادگان Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت دهم)

گفتگوی آزاد

    این صفحه جایگزین پست ثابت در وبلاگ خواهد بود.   نمایش تمامی نظرات
ElderThing1

کهن‌زادگان Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت دهم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF اگر نشانه‌های واضح و مبرهن جان بدر بردن از وحشت‌هایی کهن در آنچه آشکار خواهم کرد، برای بازداری دیگران از ورود به اعماق قطب جنوب، یا حداقل سرک کشیدن به زیر سطوح این غای…