Animal Wallpapers Downloadha 12 495x400 - نیارلات‌هوتپ در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت پنجم)

گفتگوی آزاد

    این صفحه جایگزین پست ثابت در وبلاگ خواهد بود.   نمایش تمامی نظرات
Hastur

هاستور در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت هفتم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF نغمه‌هایی که هیادِس ساز خواهد کرد، جایی که لباس مندرس پادشاه را به لرزش می‌اندازند، لاجرم در کارکوسای نمور، ناشنفته، خاموش خواهند شد. نغمه‌ی روح من، صدایی بر…
Nodens

نودِنز در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت ششم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF از درون مغاک، سنگاک، گاز بنفش، راه را نشان داد و نودنز کهنسال رهنمودهای خود را از ژرفاهایی نامکشوف نعره زد... پویش رویایی کاداث ناشناخته املا/معادل (های) فا…
Nyarlathotep

نیارلات‌هوتپ در Cthulhu Mythos | آشنایی با اساطیر کطولحو (قسمت پنجم)

لینک دانلود همه‌ی مقالات مجموعه‌ی «آشنایی با اساطیر کطولحو» در قالب فایل PDF Please allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste I've been around for a long, long year Stole many a man's soul to waste And I was 'round when …