Animal Wallpapers Downloadha 12 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

گفتگوی آزاد

    این صفحه جایگزین پست ثابت در وبلاگ خواهد بود.   نمایش تمامی نظرات
38 Appeal to Flattery 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

توسل به چاپلوسی (Appeal to Flattery) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۳۸)

تعریف: مغلطه توسل به چاپلوسی موقعی پیش می‌آید که گوینده سعی کند به جای ارائه‌ی استدلال،‌ با چاپلوسی کردن از طرف بحث متقاعدش کند. از این مغلطه برای گول زدن انسان‌ها و مجبور کردنشان به انجام به کاری که دوست ندارند انجام دهند استفاده می‌شود. …
37 Appeal to Fear 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

توسل به ترس (Appeal to Fear) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۳۷)

تعریف: مغلطه توسل به ترس موقعی پیش می‌آید که گوینده بدون دلیل و مدرک و منطق، سعی کند بقیه را بترساند تا مجبور شوند ایده، پیشنهاد یا استدلالی را بپذیرند. معادل انگلیسی: Appeal to Fear معادل لاتین: argumentum in terrorem، argumentum ad metum معادل…
36 Appeal to False Authority 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

توسل به مرجعیت کاذب (Appeal to False Authority) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۳۶)

تعریف: مغلطه توسل به مرجعیت کاذب موقعی پیش می‌آید که گوینده از بیانات یک مرجع برای تقویت استدلالش استفاده کند، ولی آن مرجع در زمینه‌ي موضوع موردبحث و حقایق مربوط به آن اعتبار و صلاحیت نداشته باشد. اگر طرف بحث اعتباری را که مرجع کاذب به ادعای مط…
GMTK Dead Space 3 Design Header 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

گیم‌دیزاین Dead Space 3 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۵۱)

چند سالی می‌شود که کانال یوتیوب جعبه‌ابزار بازی‌سازان (Game Maker’s Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به بررسی و توصیف جنبه‌های مختلف بازی‌های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می‌پردازد.  من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی تصرف و منطبق کردن آ…
35 Appeal to Faith 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

توسل به ایمان (Appeal to Faith) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۳۵)

تعریف: مغلطه توسل به ایمان موقعی پیش می‌آید که گوینده دلیل و برهان برای ثابت کردن ادعایش مطرح نکند و به جایش از طرف بحث درخواست کند به فلان چیز ایمان داشته باشد، خصوصاً در شرایطی که دلیل و برهان نتیجه‌ی استدلالش را رد کند. در این مغلطه پیش‌فر…
34 Appeal to Extremes 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

توسل به نهایت (Appeal to Extremes) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۳۴)

تعریف: مغلطه توسل به نهایت موقعی پیش می‌آید که گوینده با اشاره به حد نهایی یک استدلال منطقی سعی کند آن را مضحک جلوه دهد. معادل انگلیسی: Appeal to Extremes الگوی منطقی:‌ اگر X صحیح است، پس Y نیز باید صحیح باشد (Y حد نهایی X است). مثال …
33 Appeal to Emotion 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

توسل به احساسات (Appeal to Emotion) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۳۳)

تعریف: مغلطه توسل به احساسات چترواژه‌ای است که بسیاری از مغلطه‌هایی را که به جای برهان و منطق از احساسات برای استدلال کردن بهره می‌جویند دربرمی‌گیرد. در چنین مغلطه‌ای هدف گول زدن مخاطب و به بازی گرفتن احساسات اوست. در این سری مطالب چند مغلطه‌ی احسا…
GMTK Dead Space 2 Design Header 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

گیم‌دیزاین Dead Space 2 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۵۰)

چند سالی می‌شود که کانال یوتیوب جعبه‌ابزار بازی‌سازان (Game Maker’s Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به بررسی و توصیف جنبه‌های مختلف بازی‌های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می‌پردازد.  من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی ت…
32 Appeal to Equality 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

توسل به برابری (Appeal to Equality) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۳۲)

تعریف: مغلطه توسل به برابری موقعی پیش می‌آید که گوینده درست یا غلط بودن یک گزاره را بنا بر پیش‌فرض برابرطلبی تعیین کند. در شرایطی توسل به برابری اتفاق می‌افتد که منظور از «برابر» به طور دقیق مشخص نیست و اصلاً بحث برابری در استدلال مطرح نیست. …
GMTK Dead Space 1 Design Header 495x400 - گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

گیم‌دیزاین Dead Space 1 | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۴۹)

چند سالی می‌شود که کانال یوتیوب جعبه‌ابزار بازی‌سازان (Game Maker’s Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به بررسی و توصیف جنبه‌های مختلف بازی‌های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می‌پردازد.  من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی ت…