Animal Wallpapers Downloadha 12 495x400 - مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

گفتگوی آزاد

    این صفحه جایگزین پست ثابت در وبلاگ خواهد بود.   نمایش تمامی نظرات
99 Ecological Fallacy 495x400 - مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

مغلطه‌ی بوم‌شناسی (Ecological Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۹)

تعریف: مغلطه بوم‌شناسی موقعی پیش می‌آید که شخصی با توسل به داده‌های آماری‌ای که درباره‌ی یک گروه خاص عرضه شده، درباره‌ی فردی داخل آن گروه به شکلی مطلق‌گرایانه نتیجه‌گیری کند.  معادل انگلیسی: Ecological Fallacy معادل‌های جایگزین: مغلطه‌…
98 Double Standard 495x400 - مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

مغلطه‌ی یک بام و دو هوا (Double Standard) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۸)

تعریف: مغلطه یک بام و دو هوا موقعی پیش می‌آید که شخصی دو موقعیت متفاوت را با معیارهای متفاوت بسنجد، در حالی‌که معیار سنجشش باید یکسان باشد. این مغلطه در استدلال‌هایی پیش می‌آید که هدف‌شان تایید یا رد استدلالی دیگر به شکلی غیرمنصفانه است.  …
97 Distinction Without Difference 495x400 - مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

مغلطه‌ی تمایز بدون تفاوت (Distinction Without a Difference) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۷)

تعریف: مغلطه تمایز بدون تفاوت موقعی پیش می‌آید که شخصی با استناد به زبان ادعا کند که فلان موضع از موضع دیگر متفاوت است، در حالی‌که هر دو موضع یکسان باشند - حداقل در عمل. معادل انگلیسی: Distinction Without a Difference الگوی منطقی:  …
جنگ جهانی دوم

اگر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم پیروز می‌شد، در چه دنیایی زندگی می‌کردیم؟

این مقاله ترجمه‌ی محتوای ویدئوی ۴ قسمتی کانال Alternate History Pub درباره‌ی این موضوع است.  جنگ جهانی دوم سرنوشت بشر را دگرگون کرد. در خونین‌ترین نبرد تاریخ بشریت، ایدئولوژی‌ها و گروه‌هایی که از چند قرن پیش در حال پرورش یافتن بودند، به شدیدترین شکل …
96 Disjunction Fallacy 495x400 - مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

مغلطه‌ی انفصال (Disjunction Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۶)

تعریف: مغلطه انفصال موقعی پیش می‌آید که شخصی استدلال کند یک عضو به احتمال زیاد بخشی از یک زیرمجموعه است، نه عضوی از مجموعه که شامل زیرمجموعه است. این مغلطه معمولاً از طرز تفکری ناشی می‌شود که گزینه‌های پیش‌رو را جدا از هم در نظر می‌گیرد، نه اعضایی از یک …
95 Denying the Correlative 495x400 - مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

مغلطه‌ی انکار رابط هم‌بسته (Denying the Correlative) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۵)

تعریف: مغلطه انکار رابط هم‌بسته موقعی پیش می‌آید که شخصی انتخاب‌های جایگزین ارائه کند، ولی در عمل انتخاب جایگزینی در کار نباشد. این مغلطه ممکن است موقعی پیش آید که دو عبارت ناسازگار (Correlative Conjunction) به‌عنوان گزینه‌هایی مطرح شوند و ب…
94 Denying the Antecedent 495x400 - مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

مغلطه‌ی انکار گزاره‌ی مقدم (Denying the Antecedent) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۴)

تعریف: مغلطه انکار گزاره‌ی مقدم مغلطه‌ای صوری است و موقعی پیش می‌آید که در فرضیه‌ی استاندارد اگر/پس، گزاره‌ی مقدم (جمله‌ای که پس از «اگر» می‌آید) ناصحیح در نظر گرفته می‌شود و سپس نتیجه‌گیری می‌شود که گزاره‌ی تالی (جمله‌ای که پس از «پس» می‌آید)…
93 Denying a Conjuct 495x400 - مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

مغلطه‌ی انکار عبارت به‌هم‌پیوسته (Denying a Conjunct) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۳)

تعریف: مغلطه انکار عبارت به‌هم‌پیوسته مغلطه‌ای صوری است که در فرضیه‌ی نخستش بیان می‌کند که حداقل یکی از دو عبارات به‌هم‌پیوسته (گزاره‌ی مقدم و تالی) اشتباه است و نتیجه‌گیری می‌کند که عبارت دیگر باید صحیح باشد.  معادل انگلیسی: Denying a Conjunct الگو…
Deathstick 495x400 - مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

مواد مخدر و نوشیدنی‌های دنیای Star Wars | آشنایی با دنیای جنگ ستارگان (قسمت نهم)

«اگه غم سر دلت نشسته، گلیترستیم راست کارته. وقتی مصرفش می‌کنی، انگار هرچی دور و برته روح پیدا می‌کنه،‌ فاز می‌گیره، زنده می‌شه؛ انگار کل بدنت داره از نو ساخته می‌شه و آینده‌ت هم پا به پاش تغییر می‌کنه‌.»‌ گرگلیک (Greglik) درست مثل دنیای واقعی، د…
92 Definist Fallacy 495x400 - مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

مغلطه‌ی تحریف معنی (Definist Fallacy) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۹۲)

تعریف: مغلطه تحریف معنی موقعی پیش می‌آید که شخصی واژه یا عبارتی را طوری تعریف کند که دفاع از موضعش کار آسان‌تری شود.   معادل انگلیسی: Definist Fallacy معادل‌های جایگزین: مغلطه‌ی تعریف متقاعدکننده، بازتعریف الگوی منطقی:  X معنی A است…