تعریف: مغلطه توسل به زور موقعی پیش می‌آید که گوینده سعی کند به جای ارائه‌ی دلیل موجه، از زورگویی و تهدید برای به کرسی نشاندن حرفش استفاده کند. معادل انگلیسی: Appeal to Force معادل‌های جایگزین: توسل به چماق، توسل به چوب الگوی منطقی:‌ اگر قبول نکنی X صحیح است، بهت آسیب می‌زنم. مثال ۱: ملوین:‌ رییس، […]

تعریف: مغلطه توسل به چاپلوسی موقعی پیش می‌آید که گوینده سعی کند به جای ارائه‌ی استدلال،‌ با چاپلوسی کردن از طرف بحث متقاعدش کند. از این مغلطه برای گول زدن انسان‌ها و مجبور کردنشان به انجام به کاری که دوست ندارند انجام دهند استفاده می‌شود. معادل انگلیسی: Appeal to Flattery معادل لاتین: argumentum ad superbiam معادل‌های […]

تعریف: مغلطه توسل به ترس موقعی پیش می‌آید که گوینده بدون دلیل و مدرک و منطق، سعی کند بقیه را بترساند تا مجبور شوند ایده، پیشنهاد یا استدلالی را بپذیرند. معادل انگلیسی: Appeal to Fear معادل لاتین: argumentum in terrorem، argumentum ad metum معادل‌های جایگزین: توسل به نتایج فاجعه‌بار، وحشت‌افکنی الگوی منطقی:‌ اگر صحیح بودن X […]

تعریف: مغلطه توسل به مرجعیت کاذب موقعی پیش می‌آید که گوینده از بیانات یک مرجع برای تقویت استدلالش استفاده کند، ولی آن مرجع در زمینه‌ی موضوع موردبحث و حقایق مربوط به آن اعتبار و صلاحیت نداشته باشد. اگر طرف بحث اعتباری را که مرجع کاذب به ادعای مطرح‌شده بخشیده بپذیرد، او نیز مرتکب مغلطه شده است. […]

چند سالی می‌شود که کانال یوتیوب جعبه‌ابزار بازی‌سازان (Game Maker’s Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به بررسی و توصیف جنبه‌های مختلف بازی‌های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می‌پردازد.  من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی تصرف و منطبق کردن آن با مدیوم نوشتار، به فارسی برگردانم. این سری مقالات برای […]

تعریف: مغلطه توسل به ایمان موقعی پیش می‌آید که گوینده دلیل و برهان برای ثابت کردن ادعایش مطرح نکند و به جایش از طرف بحث درخواست کند به فلان چیز ایمان داشته باشد، خصوصاً در شرایطی که دلیل و برهان نتیجه‌ی استدلالش را رد کند. در این مغلطه پیش‌فرض گوینده این است که برای درک استدلال […]

تعریف: مغلطه توسل به نهایت موقعی پیش می‌آید که گوینده با اشاره به حد نهایی یک استدلال منطقی سعی کند آن را مضحک جلوه دهد. معادل انگلیسی: Appeal to Extremes الگوی منطقی:‌ اگر X صحیح است، پس Y نیز باید صحیح باشد (Y حد نهایی X است). مثال ۱: امکان نداره دخترای پیش‌آهنگ در عرض یک […]

تعریف: مغلطه توسل به احساسات چترواژه‌ای است که بسیاری از مغلطه‌هایی را که به جای برهان و منطق از احساسات برای استدلال کردن بهره می‌جویند دربرمی‌گیرد. در چنین مغلطه‌ای هدف گول زدن مخاطب و به بازی گرفتن احساسات اوست. در این سری مطالب چند مغلطه‌ی احساسی را به خاطر پراستفاده بودنشان به صورت جداگانه معرفی کردم، […]

چند سالی می‌شود که کانال یوتیوب جعبه‌ابزار بازی‌سازان (Game Maker’s Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به بررسی و توصیف جنبه‌های مختلف بازی‌های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می‌پردازد.  من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی تصرف و منطبق کردن آن با مدیوم نوشتار، به فارسی برگردانم. این سری مقالات برای […]

تعریف: مغلطه توسل به برابری موقعی پیش می‌آید که گوینده درست یا غلط بودن یک گزاره را بنا بر پیش‌فرض برابرطلبی تعیین کند. در شرایطی توسل به برابری اتفاق می‌افتد که منظور از «برابر» به طور دقیق مشخص نیست و اصلاً بحث برابری در استدلال مطرح نیست. معادل انگلیسی: Appeal to Equality معادل‌های جایگزین: توسل به […]

چند سالی می‌شود که کانال یوتیوب جعبه‌ابزار بازی‌سازان (Game Maker’s Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به بررسی و توصیف جنبه‌های مختلف بازی‌های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می‌پردازد.  من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی تصرف و منطبق کردن آن با مدیوم نوشتار، به فارسی برگردانم. این سری مقالات برای […]

تعریف: مغلطه توسل به درماندگی موقعی پیش می‌آید که گوینده ادعا کند نتیجه‌، راه‌حل یا پیشنهادی که ارائه کرده صحیح است، چون اوضاع خیط است و باید یک کاری انجام داد و راه‌حل او نیز «یک کاری» است. معادل انگلیسی: Appeal to Desperation الگوی منقطی: باید هرچه سریع‌تر کاری انجام داد. X کاری است که می‌توان […]

چند سالی می‌شود که کانال یوتیوب جعبه‌ابزار بازی‌سازان (Game Maker’s Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به بررسی و توصیف جنبه‌های مختلف بازی‌های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می‌پردازد.  من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی تصرف و منطبق کردن آن با مدیوم نوشتار، به فارسی برگردانم. این سری مقالات برای […]

تعریف: مغلطه توسل به واژه‌نامه موقعی پیش می‌آید که گوینده وسط بحث معنی یک واژه در واژه‌نامه را وسط بکشد و ادعا کند که این واژه فراتر از این معنی لغتتامه‌ای نمی‌تواند معنایی متفاوت، بسط‌یافته یا حتی متناقض داشته باشد. توسل به واژه‌نامه مغلطه است، چون واژه‌نامه‌ها قادر به استدلال کردن نیستند. تعریفی که در واژه‌نامه […]

تعریف: مغلطه توسل به عواقب موقعی پیش می‌آید که گوینده نتیجه‌گیری کند که یک ایده یا پیشنهاد درست یا غلط است، چون عواقب درست یا غلط بودن آن مطلوب/نامطلوب است. دلیل مغلطه‌آمیز بودن توسل به عواقب این است که مطلوب بودن یا نبودن یک ایده یا پیشنهاد ربطی به حقیقی/منطقی  بودن یا نبودن آن ندارد. این […]