Animal Wallpapers Downloadha 12 495x400 - مغلطه‌‌ی تضاد ناموجه (Unwarranted Contrast) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۲۲۱)

گفتگوی آزاد

    این صفحه جایگزین پست ثابت در وبلاگ خواهد بود.   نمایش تمامی نظرات
GMTK The Genius of Preys Gloo Cannon 495x400 - مغلطه‌‌ی تضاد ناموجه (Unwarranted Contrast) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۲۲۱)

چرا این اسلحه یکی از نبوغ‌آمیزترین گجت‌ها در تاریخ بازی‌های ویدئویی است | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۹۶)

چند سالی می‌شود که کانال یوتیوب جعبه‌ابزار بازی‌سازان (Game Maker’s Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به بررسی و توصیف جنبه‌های مختلف بازی‌های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می‌پردازد.  من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی تصرف و منطبق کردن آ…
GMTK How Level Design Can Tell a Story 495x400 - مغلطه‌‌ی تضاد ناموجه (Unwarranted Contrast) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۲۲۱)

قصه‌گویی با محیط، نه دیالوگ و میان‌پرده | جعبه‌ابزار بازی‌سازان (۹۵)

چند سالی می‌شود که کانال یوتیوب جعبه‌ابزار بازی‌سازان (Game Maker’s Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به بررسی و توصیف جنبه‌های مختلف بازی‌های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می‌پردازد.  من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی تصرف و منطبق کردن آ…
221 Unwarranted Contrast 495x400 - مغلطه‌‌ی تضاد ناموجه (Unwarranted Contrast) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۲۲۱)

مغلطه‌‌ی تضاد ناموجه (Unwarranted Contrast) | مغلطه به زبان آدمیزاد (۲۲۱)

تعریف: مغلطه تضاد ناموجه موقعی اتفاق می‌افتد که شخصی تضمن (Implicature) را با تلویح (Implication) یکسان در نظر بگیرد، در حالی‌که از لحاظ منطقی اینطور نباشد. تضمن رابطه‌ی بین بیانیه (Statement) و گزاره (Proposition) است. تلویح رابطه‌ی بین گزاره‌ها (ی…