نوشته‌ها

Animal Wallpapers Downloadha 12 495x400 - پیش‌آگاهی (Foreshadowing) | معرفی عناصر داستانی (9)

گفتگوی آزاد

    این صفحه جایگزین پست ثابت در وبلاگ خواهد بود.   نمایش تمامی نظرات
Foreshadowing - پیش‌آگاهی (Foreshadowing) | معرفی عناصر داستانی (9)

پیش‌آگاهی (Foreshadowing) | معرفی عناصر داستانی (۹)

پیش‌آگاهی سوراخی است که از گودال پیش رو خبر می‌دهد.   پیش‌آگاهی نشانه، اشاره یا کنایه‌ای در روایت داستان است که از فاش‌سازی یا اتفاقی که بعداً قرار است رخ دهد، خبر می‌دهد. این نشانه، اشاره یا کنایه ممکن است یک سخن باشد، یک عمل، اتفا…