نوشته‌ها

Animal Wallpapers Downloadha 12 495x400 - تفنگ چخوف (Chekhov's Gun) | معرفی عناصر داستانی (10)

گفتگوی آزاد

    این صفحه جایگزین پست ثابت در وبلاگ خواهد بود.   نمایش تمامی نظرات
Chekov's Gun

تفنگ چخوف (Chekhov’s Gun) | معرفی عناصر داستانی (۱۰)

اگر در فصل اول به این اشاره کنید که تفنگی به دیوار آویخته شده، باید در فصل دوم یا سوم از آن تیری شلیک شود. اگر قرار نیست تیری از آن شلیک شود، نباید به دیوار آویخته شده باشد. آنتون چخوف   تفنگ چخوف یکی از تکنیک‌های داستان‌نویسی است ک…