نوشته‌ها

Animal Wallpapers Downloadha 12 495x400 - راوی غیرقابل‌اطمینان (Unreliable Narrator) | معرفی عناصر داستانی (4)

گفتگوی آزاد

    این صفحه جایگزین پست ثابت در وبلاگ خواهد بود.   نمایش تمامی نظرات
Unreliable Narrator - راوی غیرقابل‌اطمینان (Unreliable Narrator) | معرفی عناصر داستانی (4)

راوی غیرقابل‌اطمینان (Unreliable Narrator) | معرفی عناصر داستانی (۴)

ذکاوت یکی از این دو نسبت به دیگری، به مراتب بیشتر است.   در اکثر روایت‌ها، انتظار می‌رود کسی که داستان را تعریف می‌کند، در حال بیان کردن حقیقت باشد، حداقل تا جایی که خودش از آن آگاه است. این عنصر داستانی موقعی اتفاق می‌افتد که روایت داست…